5ª Legislatura - 1964/1968

Data Inicial: 01/01/1964

Data Final: 31/12/1968

Data Eleição: 01/01/1964

Décio Nogueira Figueiredo
Harayuki Kobayashi
Haruichi Sakita
Luciano Michelon
Massaharu Matsubara
Ozório Carnevalli
Shigeru Shida
Terutoshi Hashimoto
Toboru Nishi
Tomoya Shida
Yasuhiko Yamanaka