4ª Legislatura - 1960/1963

Data Inicial: 01/01/1960

Data Final: 31/12/1963

Data Eleição: 01/01/1960

Atsushi Taniguchi
Augusto Gomes de Oliveira
Hirayuki Kobayashi
Hitoshi Ono
João Baptista Nogueira
Mamoru Taroda
Massaharu Matsubara
Ozório Carnevalli
Tadao Hatanaka
Tomoya Shida
Toshio Goto